Hawaiian

 

More pictures coming soon!

 

Coconut Bra

1-3 coconut bra1

 

1-3 coconut bra2

Price:
"A" Cup $20.00/pair
"B" Cup $25.00/pair
"C" Cup $33.00/pair

Coconut Halves

Price: $15.00/pair

Ili Ili ('Ili 'Ili)

5-7 ili ili

Smooth lava stones used for instruments (set of 4 stones)

Price:
Child: $10.00/set
Teen: $10.00/set
Adult: $10.00/set

Ipu

8-13 ipu1            8-13 ipu2

Price:
Small (19" - 23") $30.00
Medium (24"- 26") $35.00
Large (27" - 30’") $40.00

Ipu Red

Price:
Small (19" - 23") $30.00
Medium (24"- 26") $35.00
Large (27" - 30’") $40.00

Ipu Bag

Price: $25.00

Ipu Heke

15 ipu heke

Price: $90.00 and up, prices vary according to size

Ipu Heke Bag

Price:
Small  N/A
Medium   N/A
Large   N/A

Kalaau (Kala'au)

19 kalaau

12" in length

Price: $8.00/pair

Laamia (La'amia)

20 laamia

Price: $4.00

Pau (Pa'u) Hula Skirt

21-23 pau hula skirt

Price:
Child $35.00
Teen $37.00
Adult $45.00

Pu Ili (Pu 'Ili)

24 pu ili1

24 pu ili2

Laos made

Price: $16.00/pair

Pu Ili (Pu 'Ili) Bag

Price: $6.00

Uli Uli ('Uli 'Uli)

28-30 uli uli

Price:
Small $85.00/pair
Medium $90.00/pair
Large $95.00/pair

Uli Uli ('Uli 'Uli) Cap

31-33 uli uli cap

Price:
Small Cap $72.00/pair
Medium Cap $77.00/pair
Large Cap $82.00/pair

Uli Uli ('Uli 'Uli) Bottom

34-36 uli uli bottom

Price:
Small Bottom $36.00/pair
Medium Bottom $36.00/pair
Large Bottom $36.00/pair

Uli Uli ('Uli 'Uli) Repair

Price: $15.00